โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

Kalasinpittayasan School
1
คณะผู้บริหาร
2
1
3
นาโน

ข่าวประชาสัมพันธ์

13 พ.ย. 2566 รับสมัครการสอบแข่งขันความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ (Math Test) ครั้งที่ 13 และการสอบแข่งขันความรู้ “Science Test” ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2566
7 พ.ย. 2566 กิจกรรมไดโนส่องดาวปรากฏการณ์ดาวพฤหัสบดี
3 พ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ (Math Test) ครั้งที่ 13 และการสอบแข่งขันความรู้ “Science Test” ครั้งที่ 14
3 พ.ย. 2566 เอเอฟเอส เปิดรับสมัครโครงการเเลกเปลี่ยนต่างประเทศ
16 ส.ค. 2566 นางสาวพาครองขวัญ พูลสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 สามารถสอบชิงทุนการศึกษาประเภท 1 ปีการศึกษา จากโครงการเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อไปศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
16 ส.ค. 2566 ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมกับทางจังหวัด
16 ส.ค. 2566 นักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
16 ส.ค. 2566 คัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
16 ส.ค. 2566 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผู้บริหาร
00
MOE-LOGO-540-270
MOE-LOGO-540-270
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบชุมนุมออนไลน์
ระบบชุมนุมออนไลน์

รางวัลคนเก่ง ก.พ.ส.

คำสั่งปฏิบัติงานภายในโรงเรียน

22 พ.ย. 2566 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก/สรรหาบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
19 ก.ค. 2566 ประกาศผลการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning : AL) ระดับสถานศึกษา
12 ก.ค. 2566 ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
28 มิ.ย. 2566 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/สรรหา เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
27 มิ.ย. 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมคอนเสริต์การกุศล
9 มิ.ย. 2566 คำสั่งเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2566
9 มิ.ย. 2566 คำสั่งเวรวันหยุด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
9 มิ.ย. 2566 คำสั่งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
9 มิ.ย. 2566 คำสั่งปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566
7 มิ.ย. 2566 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2566

งานวิจัย/โครงงาน

ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000