โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

Kalasinpittayasan School
คณะผู้บริหาร
1
2
408069937_122122450340050365_6841535783931842679_n
ประกาศสอบแก้ตัวกรณีพิเศษ
428680764_122133366758050365_1788598018816732819_n
ค่ายจุดประกายฝัน มุ่งสู่มหาวิทยาลัย new

ข่าวประชาสัมพันธ์

10 มิ.ย. 2567 แจ้งแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8 พ.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายจุดประกายความฝันมุ่งสู่มหาวิทยาลัย”
31 มี.ค. 2567 การรับนักเรียนห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถทางภาษา ศิลปะ และสังคม (Intensive Program: IP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 4)
31 มี.ค. 2567 เรียกลำดับสำรองมามอบตัวเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)
29 มี.ค. 2567 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
27 มี.ค. 2567 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
27 มี.ค. 2567 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา 2567
25 มี.ค. 2567 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2567
21 มี.ค. 2567 ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท ความสามารถพิเศษ

รางวัลคนเก่ง ก.พ.ส.

ผู้บริหาร
00
1
2
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบชุมนุมออนไลน์

แผนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แผนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรับสมัคร

12 ก.พ. 2567 ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
12 ม.ค. 2567 ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
14 ธ.ค. 2566 ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
22 พ.ย. 2566 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก/สรรหาบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
19 ก.ค. 2566 ประกาศผลการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning : AL) ระดับสถานศึกษา
12 ก.ค. 2566 ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
28 มิ.ย. 2566 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/สรรหา เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
27 มิ.ย. 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมคอนเสริต์การกุศล
9 มิ.ย. 2566 คำสั่งเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2566
9 มิ.ย. 2566 คำสั่งเวรวันหยุด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

งานวิจัย/โครงงาน

ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000