โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

Kalasinpittayasan School
คณะผู้บริหาร
ท่าน ทนุ (2)
1
2
414911095_122125894334050365_78641724661324482_n
408120261_866761605240032_9164982028173867824_n
408069937_122122450340050365_6841535783931842679_n
ประกาศสอบแก้ตัวกรณีพิเศษ

VDO แนะนำแผนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

29 ก.พ. 2567 การสอบแก้ตัวกรณีพิเศษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
29 ก.พ. 2567 ประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ IP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
26 ก.พ. 2567 ประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
18 ก.พ. 2567 ประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ TSM ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
18 ก.พ. 2567 ประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
18 ก.พ. 2567 ประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
5 ก.พ. 2567 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่มีศักยภาพตามเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
26 ม.ค. 2567 ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ TSM ปีการศึกษา 2567
26 ม.ค. 2567 ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ปีการศึกษา 2567
ผู้บริหาร
00
1
2
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบชุมนุมออนไลน์

แผนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แผนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รางวัลคนเก่ง ก.พ.ส.

ประกาศรับสมัคร

12 ก.พ. 2567 ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
12 ม.ค. 2567 ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
14 ธ.ค. 2566 ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
22 พ.ย. 2566 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก/สรรหาบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
19 ก.ค. 2566 ประกาศผลการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning : AL) ระดับสถานศึกษา
12 ก.ค. 2566 ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
28 มิ.ย. 2566 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/สรรหา เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
27 มิ.ย. 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมคอนเสริต์การกุศล
9 มิ.ย. 2566 คำสั่งเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2566
9 มิ.ย. 2566 คำสั่งเวรวันหยุด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

งานวิจัย/โครงงาน

ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000