ขอแสดงความดีใจกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก”การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2567″ รอบคัดเลือกภาค 3

Kalasinpittayasan School
“การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2567” รอบคัดเลือกภาค 3 สระว่ายน้ำศรีณรงค์ สนามกีฬากลางจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 10-20 ธันวาคม 2566 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาสำหรับเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในระดับประเทศ (ราชบุรีเกมส์) ที่จังหวัดราชบุรี ในระหว่างวันที่ 21-31 มีนาคม 2567
🏊ขอแสดงความดีใจกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
โดยมีรายชื่อดังนี้
1.นางสาวอัจฉราพร บุญภามา ม.4/2 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
กรรมเชียง 50 เมตร หญิง
กบ 50 เมตร หญิง
2.เด็กชายกฤตานนท์ ฆารประเดิม ม.3/13 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
🥉เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ 200 เมตร ชาย
เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย
ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000