ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายจุดประกายความฝันมุ่งสู่มหาวิทยาลัย”

Kalasinpittayasan School

ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายจุดประกายความฝันมุ่งสู่มหาวิทยาลัย โดยนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ระหว่างวันที่ 11 – 22 พฤษภาคม 2567 ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ ดังรายละเอียดตามภาพและตรวจ ATK พร้อมถ่ายรูปผลการตรวจก่อนเข้าค่าย 24 ชั่วโมง โดยนำถ่ายรูปมาแสดงตอนลงทะเบียน

ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000