ข่าว/กิจกรรม

ยินดีต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการกนกรัตน์ ศิริ ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ยินดีต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการกนกรัตน์ ศิริ ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทย…

Read More »

ประกาศสอบแข่งขันความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ (Math-Test) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2562 และการสอบแข่งขันความรู้ “Science Test” ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2562

ประกาศสอบแข่งขันความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ (Math-Test) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 10 ปีการศึก…

Read More »

การอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามและนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

การอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬา ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามและนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทย…

Read More »

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น กับโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ วันพฤหัสบดีที่ 14 พิทยาสรรพ์

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น กับโรงเรียนกาฬสินธุ์พิ…

Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การอบรม…

Read More »

ผลงานนักเรียน

ธนาคารโรงเรียน

รางวัลธนาคารโรงเรียน ส่งเสริมการออม ประจำปี 2562 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing …

Read More »

วันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมตอบคำถามวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli…

Read More »

มอบทุนการศึกษา ปี 2562

มอบทุนการศึกษา ปี 2562 รายละเอียด… เพิ่มเติม เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเรียน บุคลากรภายในโรง…

Read More »

กลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ : เลขที่ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร : 0-4381-1278
โทรสาร : 0-4381-3409    
e-mail : admin@kalasinpit.ac.th
Loading