โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

โรงเรียนมาตรฐานสากล “ส่งเสริมความเป็นเลิศ เปิดโลก ICT มีศิลปะ ดนตรี กีฬา”

ข่าว/กิจกรรม

ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2563

ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2563​ เ…

Read More »
ยินดีต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการกนกรัตน์ ศิริ ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ยินดีต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการกนกรัตน์ ศิริ ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทย…

Read More »

ผลงานนักเรียน

การประกวดดนตรีเเละการเเสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดา สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช2563 “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม”

ประมวลภาพการแข่งขัน เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเรียน บุคลากรภายในโรงเรียน ฝ่ายบริหาร ทำเนียบผู้อำนว…

Read More »

ร่วมพิธีเทิดพระเกียติฯ งานมหกรรมโปงลาง แพวา กาฬสินธุ์ ปี 2563

ประมวลภาพร่วมมหกรรมโปงราง แพวา กาฬสินธุุ์ ปี 2563 เพิ่ิมเติมคลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเรียน บ…

Read More »

เปิดบ้านจัดงาน “มาฆปูรมี ทวาราวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง” ปี 2563

แถลงข่าวงาน “มาฆปูรมี ทวาราวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง” ปี 2563     จังหวัดกาฬสินธุ์พร้…

Read More »

การแข่งขันกีฬานักเรียนฯ แห่งชาติครั้งที่ 41 (อุดรธานีเกมส์)

นักวอลเล่ย์บอลชายหาด รร. กพส. ร่วม อุดรธานีเกมส์ ระหว่างวันที่ 22-30 ม.ค. 2563 รายละเอียด  เพิ่มเติม…

Read More »

ธนาคารโรงเรียน

รางวัลธนาคารโรงเรียน ส่งเสริมการออม ประจำปี 2562 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing …

Read More »

วันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมตอบคำถามวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing eli…

Read More »

กลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ : เลขที่ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร : 0-4381-1278
โทรสาร : 0-4381-3409    
e-mail : admin@kalasinpit.ac.th
Loading