เรียกลำดับสำรองมามอบตัวเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

Kalasinpittayasan School
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
เรื่อง เรียกลำดับสำรองมามอบตัวเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2567
#ให้นักเรียนมาพร้อมผู้ปกครอง เพื่อมอบตัวในวันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาการ 5 ชั้น 1 ถ้าไม่มามอบตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000