ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

Kalasinpittayasan School
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
**ให้นักเรียนมาพร้อมผู้ปกครอง เพื่อมอบตัวในวันที่ 31 มีนาคม 2567
เวลา 08.30 – 16.00 น. ถ้าไม่มา มอบตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000