ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท ความสามารถพิเศษ

Kalasinpittayasan School
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภท ความสามารถพิเศษ
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา 2567
รายงานตัวออนไลน์ที่ลิงค์ https://forms.gle/Dpw7UcgqC7mvkDwW7
ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น.
ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000