ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2567

Kalasinpittayasan School
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา 2567
1.ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกในลำดับที่ 1 – 520 (ตัวจริง) รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น. เท่านั้น
2. หากมีนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามข้อ 1 สละสิทธิ์หรือไม่มารายงานตัว โรงเรียนจะดำเนินการเรียกนักเรียนลำดับสำรองมารายงานตัวตามลำดับต่อไป
ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000