ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา 2567

Kalasinpittayasan School
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา 2567
1.ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ลำดับที่ 1 – 600 (รายงานตัวเฉพาะตัวจริง เท่านั้น !! ) รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ที่ลิงค์ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeFQNS4O3n…/viewform… ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น. เท่านั้น
2.หากมีนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามข้อ 1 สละสิทธิ์หรือไม่มารายงานตัว โรงเรียนจะดำเนินการเรียก นักเรียนลำดับสำรองมารายงานตัวตามลำดับต่อไป
ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000