ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

Kalasinpittayasan School

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์            

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเภท เงื่อนไขพิเศษ

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  ปีการศึกษา 2567

ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000