จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ฉบับที่ 107/ปี2566

Kalasinpittayasan School

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นางธัญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาพิทยาสรรพ์ นำโดย ดร.จารุวรรณ รัตนมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ และคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนรับการตรวจเยี่ยม จุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสภาพอาคารเรียนและห้องเรียน ตามมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของนักเรียน และเยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ของคณะครูและนักเรียน

ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000