“สุดยอดผลงานนวัตกรรมสังคมพลังบวก + เพื่อยกระดับโลกให้น่าอยู่ Ford+ Innovator Scholarship 2023” จัดโดย ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมพัฒนาประชากร (PDA) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA

Kalasinpittayasan School
กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 8 ธันวาคม 2566
มอบรางวัลโครงงานการประกวด “สุดยอดผลงานนวัตกรรมสังคมพลังบวก + เพื่อยกระดับโลกให้น่าอยู่
Ford+ Innovator Scholarship 2023″ จัดโดย ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมพัฒนาประชากร (PDA) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ผลงาน “ต้นแบบเครื่องตากข้าวประหยัดพลังงาน”จากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ได้รับรางวัล ดังนี้
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับโล่รางวัล
พร้อมเงินรางวัล 100,000 บ. พร้อมเงินสนับสนุนการทำโครงงาน 40,000 บ. (รวมเป็นเงิน 140,000 บ.)
– รางวัล Popular Vote
ได้รับเงินรางวัล 35,000 บ.
.
ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่
นายธีรภัทร สุภัควนิช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14
นายวชิยากรณ์ ไสวอมร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14
นายสรวิศ เจริญธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/14
.
ครูที่ปรึกษา
นายชุมพล ชารีแสน
ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000