ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทย์ศาสตร์ คณิตศาสตร์ฯ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าแข่งขันระดับประเทศ เพื่อจะคัดเลือกไปแข่งต่อที่ New York สหรัฐอเมริกา

Kalasinpittayasan School

📍🎉ข่าวดีจากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โดยโครงการห้องเรียนพิเศษ GC ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทย์ศาสตร์ คณิตศาสตร์ฯ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าแข่งขันระดับประเทศ เพื่อจะคัดเลือกไปแข่งต่อที่ New York สหรัฐอเมริกา ต่อไป

ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000