นายแทนคุณ แพงจันทร์ นักเรียนชั้น ม.5/15(IP) ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 4 สัปดาห์ ณ ประเทศเดนมาร์ก

Kalasinpittayasan School

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ และ AFS Intercultural Programs Thailand เขตจังหวัดกาฬสินธุ์
🎉ขอแสดงความยินดีกับ นายแทนคุณ แพงจันทร์ นักเรียนชั้น ม.5/15(IP)
ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 4 สัปดาห์ ณ ประเทศเดนมาร์ก
#นักเรียนแลกเปลี่ยนAFS
#AFS_Intercultural_Programs_Thailand

ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000