วงโยธวาทิตโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ได้ลำดับที่ 4 จากทีมที่เข้าร่วมทั้งหมด 8 ทีม จาก 3 ประเทศได้แก่ ประเทศไทย,ประเทศมาเลเซียและประเทศศรีลังกา ได้ระดับความสามารถ เหรียญทอง

Kalasinpittayasan School
🎉ขอแสดงความยินดีกับวงโยธวาทิตโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ดร. จารุวรรณ รัตนมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ได้มอบหมายให้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวด วงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย THAILAND WORLD MUSIC CHAMPIONSHIPS 2023 ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2566
📍ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ณ จังหวัดศรีสะเกษ
🏆ผลการแข่งขัน วงโยธวาทิตโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ได้ลำดับที่ 4 จากทีมที่เข้าร่วมทั้งหมด 8 ทีม จาก 3 ประเทศได้แก่ ประเทศไทย,ประเทศมาเลเซียและประเทศศรีลังกา ได้ระดับความสามารถ เหรียญทอง คะแนนรวม 84.76
🗓️ประเภทการแข่งขัน MARCHING STREET PARADE DIVISION
ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000