บรรยากาศการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด

Kalasinpittayasan School

บรรยากาศการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566
ห้องโสตทัศนศึกษา​ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยา​สรร​พ์

ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000