สุรจิตร โลหะมาศ

มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ Read More »

รายงานการประชุมครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ครั้งที่ 6/2563

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

รายงานการประชุมครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ครั้งที่ 6/2563 Read More »

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและการเลื่อนเงินเดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและการเลื่อนเงินเดือน Read More »

รายงานการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ประจำวันที่ 2 ก.พ.64

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

รายงานการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ประจำวันที่ 2 ก.พ.64 Read More »

ประกาศจัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

ประกาศจัดซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ Read More »

ประกาศจัดจ้างทำป้ายไวนิลค่ายภาษาต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

ประกาศจัดจ้างทำป้ายไวนิลค่ายภาษาต่างประเทศ Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึกเครื่องพิมพ์สำเนา

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึกเครื่องพิมพ์สำเนา Read More »

Loading