สุรจิตร โลหะมาศ

รับสมัครคัดเลือก/สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนภาษาเกาหลี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

รับสมัครคัดเลือก/สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนภาษาเกาหลี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Read More »

รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ “ดีเด่น” และ “ดีมาก”

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ “ดีเด่น” และ “ดีมาก” Read More »

คำร้องขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1,รบ.1)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

คำร้องขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1,รบ.1) Read More »

คำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

คำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ Read More »

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ Read More »

Loading