กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ปีการศึกษา 2566

Kalasinpittayasan School
กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ปีการศึกษา 2566
โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ ที่เว็บไซต์ >> https://kps.activities-club.com/
2. นักเรียน 1 คน มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว ไม่สามารถย้ายชุมนุมได้
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ( ปิดสมัครในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น.)
4. นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ให้เลือกชุมนุมที่ทางโครงการกำหนดไว้ให้เท่านั้น !!
5. สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ให้ลง กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร เท่านั้น
————————————————————————————————————————————————–
การเลือกชุมนุมนักเรียน ชั้น ม.1-6 ให้ปฏิบัติดังนี้
รหัสผู้ใช้ :รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
รหัสผ่าน :เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
ตัวอย่าง :
ชื่อ : เด็กชายใจกล้า เด็กดีไทย
ผู้ใช้ : 11220 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน : 1234567890123 (เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก)
ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000