รับสมัครคัดเลือก/สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

Kalasinpittayasan School

     ด้วย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก/สรรหาบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา

 

ระยะเวลาการจ้าง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
1) ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก/สรรหา ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 15 – 21 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
2) ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000