ประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ IP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

Kalasinpittayasan School
📢 ประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ IP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 6 มีนาคม 2567
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000