ประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ TSM ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

Kalasinpittayasan School

ประกาศผลสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ TSM
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000