ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่มีศักยภาพตามเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

Kalasinpittayasan School
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่มีศักยภาพตามเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
***ให้นักเรียนรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
#กรุณาอ่านรายละเอียดในประกาศ   
คลิกเพื่อดูประกาศที่นี่
ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000