โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาภูมิศาสตร์ ประจำปี 2566

Kalasinpittayasan School

🎉โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ขอแสดงความยินดีกับ
🏆นายพุทธิพันธุ์ ขอดสันเทียะ นักเรียนชั้น ม.5/1
📚เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย 2 วิชาภูมิศาสตร์
📋โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาภูมิศาสตร์ ประจำปี 2566

ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000