การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ 25th THE MALL KORAT SWIMMING CUP 2023

Kalasinpittayasan School
🎉 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
🏊‍♀️ ในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ 25th THE MALL KORAT SWIMMING CUP 2023
“ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย”
ระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2566 ได้แก่
📍นางสาวอัจฉราพร บุญภามา ม.4/2
เข้าร่วมการแข่งขัน รุ่น 15 ปี หญิง รายการดังต่อไปนี่
-กรรเชียง 50 เมตร,100 เมตร
-ฟรีสไตล์ 50 เมตร,100 เมตร,200 เมตร
-ผีเสื้อ 50 เมตร
-เดียวผสม 200 เมตร
(ท่ากรรเชียง 50 เมตร ผ่านเกณฑ์คัดกีฬาเยาวชน แห่งประเทศไทย)
.
📍นายกวินทัต ฆารละออง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 เข้าร่วมการแข่งขัน รุ่น 15 ปี ชาย รายการดังต่อไปนี้
-ฟรีสไตล์ 50 เมตร,100 เมตร
-กบ 50 เมตร
-ผีเสื้อ 50 เมตร
-กรรเชียง 100 เมตร
.
📍เด็กชายกฤตานนท์ ฆารประเดิม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 เข้าร่วมการแข่ง รุ่น 15 ปี ชาย รายการดังต่อไปนี้
-กรรเชียง 50 เมตร , 100 เมตร
-ฟรีสไตล์ 50 เมตร , 200 เมตร
-เดี่ยวผสม 200 เมตร
-ผีเสื้อ 50 เมตร
(ท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร,200 เมตร ,เดียวผสม 200 เมตร
เวลาผ่านเกณฑ์คัดเลือก กีฬาเยาวชนแห่งประเทศไทย)
.
📍เด็กหญิงโพธิ์แก้ว ชูแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/15 เข้าร่วมการแข่งขัน รุ่น 14 ปีหญิง รายการดังต่อไปนี้
-ผีเสื้อ 50 เมตร
-กรรเชียง 50 เมตร
-ฟรีสไตล์ 50 เมตร ,100 เมตร,และ 200 เมตร
-เดียวผสม 200 เมตร
**ได้รับถ้วยรางวัล คะแนนรวมลำดับที่ 5 รุ่นอายุ 14 ปี หญิง
🏊‍♀️🏊‍♀️
.ผู้ฝึกสอน
นายณวัฒน์ นันทะแสน
นายวินิตย์ ชูแก้ว
นางสาวอรอุมา ภูคาม

 

ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000