กิจกรรม วันสิ่งแวดล้อม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566

Kalasinpittayasan School

ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันสิ่งแวดล้อม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และห้องสมุด
ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องพักครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000