ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ตัวแทนเขตที่ผ่านการเข้าร่วม Senior UHC 2023 เพื่อรับรางวัล Young UHC Communicator Popular Vote

Kalasinpittayasan School
ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ตัวแทนเขตที่ผ่านการเข้าร่วม
Senior UHC 2023
เพื่อรับรางวัล Young UHC Communicator Popular Vote
1 Like = 1 คะแนน
ปิดนับคะแนนวันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น.

ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000