กำหนดการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2566

Kalasinpittayasan School
📣ประกาศจากกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
🗓กำหนดการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2566
📌ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2566
😀นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ให้ดำเนินการดังนี้
✅นักเรียนติดต่อขอสอบแก้ตัวกับครูประจำวิชา
✅นักเรียนดำเนินการสอบแก้ตัวกับครูประจำวิชา
✅ครูประจำวิชาส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
⏰20 กันยายน 2566 ประกาศผลการสอบแก้ตัวผ่ายระบบ SGS
ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000