กำหนดการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566

Kalasinpittayasan School
กำหนดการฝึกภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566
ระหว่างวันที่ 20-31 กรกฎาคม 2566
ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนลำปาววิทยาคม
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000