ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

Kalasinpittayasan School
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000