ประกาศรับสมัคร/คัดเลือกสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ

Kalasinpittayasan School
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
เรื่อง รับสมัคร/คัดเลือกสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานบริการ
ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000