รางวัลพิเศษ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น ในการประกวดโครงการของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25

Kalasinpittayasan School

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000