ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง นายกฤตภัค  ภูดอกไม้ ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมค่าย Thailand Space Science School 2023

Kalasinpittayasan School

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง นายกฤตภัค  ภูดอกไม้ ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมค่าย Thailand Space Science School 2023

ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000