แจ้งยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน E-mail ของโรงเรียน

Kalasinpittayasan School

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
แจ้งยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน E-mail ของโรงเรียน เนื่องจากมีข้อจำกัดของจำนวนบัญชีผู้ใช้งาน จึงขอให้ศิษย์เก่าทุกท่าน สำรองข้อมูลให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2566
#ขออภัยในความไม่สะดวก

ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000