รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “ค่ายสอนหนังสือ” “ค่ายจุดประกายความฝันมุ่งสู่มหาวิทยาลัย โดยนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

Kalasinpittayasan School

 

“นิสิตคณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จัดโครงการค่ายสอนหนังสือ ปีการศึกษา 2567”
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการ  ***** ค่ายจุดประกายฝัน มุ่งสู่มหาวิทยาลัย ***** 

รายละเอียดกิจกรรมค่าย  
*** ใบสมัครค่ายแพทย์  คลิกดาวน์โหลดที่นี่ ==>>01 ใบสมัครค่ายแพทย์
*** ใบขออนุญาตผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการค่ายสอนหนังสือ  คลิกดาวน์โหลดที่นี่ ==>> 02ใบขออนุญาตผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมค่ายแพทย์
*** กำหนดการกิจกรรมในแต่ละวัน  คลิกดาวน์โหลดที่นี่ ==>> 03 กำหนดการกิจกรรมในแต่ละวัน
*** ตารางสอนเสริมช่วงเย็น  คลิกดาวน์โหลดที่นี่ ==>> 04 ตารางสอนเสริมช่วงเวลา 16.30 ถึง 18.30 
*** รายละเอียดทั้งหมด  คลิกดาวน์โหลดที่นี่ ==>> 00 รวมรายละเอียดกิจกรรมค่ายแพทย์

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วม

 1. เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6
 2. ค่าลงทะเบียน คนละ 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
 3. ติดต่อสมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่  นายอนันตนาค  โพธิทองดี  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  66 ถนนอรรถเปศล  ตำบลกาฬสินธุ์  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
 4. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
  4.1  เอกสารประกอบการเรียนตลอดหลักสูตร
  4.2  อาหารและอาหารว่าง จำนวน 36 มื้อ
  4.3  เสื้อค่าย
  4.4  กระเป๋าผ้า
 5.  วิธีการชำระเงิน
  • ชำระเงินด้วยตนเองที่งานการเงินโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  และส่งใบสมัครที่ห้องแนะแนว  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
  • ชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคารออมสิน สาขากาฬสินธุ์  เลขที่บัญชี 020177783295  บัญชีชื่อ เงินรายได้สถานศึกษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
 • ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการโอนเงินได้ที่ห้องแนะแนว โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  46000
 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงาน คุณครูอนันตนาค  082-8490519  Line ID :  0828490519  คุณอุมาพร  0644676003  Line ID : oumapon636  และ 043-840016 ห้องวิชาการ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 

*รับสมัครตั้งแต่วันที่  23  กุมภาพันธ์  2567- วันที่ 31  มีนาคม  2567  รวม  300  คน ครบจำนวนปิดรับสมัครทันที*

ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000