โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 2 วิชาฟิสิกส์ โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปี 2566

Kalasinpittayasan School
🎉โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ขอแสดงความยินดีกับ
🏆นายปฏิมากรณ์ คำเลิศ นักเรียนชั้น ม.5/1
🏆นายตราวุทธิ์ เรืองชัยเจริญ นักเรียนชั้น ม.5/14 (GC)
📚เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย 2 วิชาฟิสิกส์
📋โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปี 2566

ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000