นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมทางสังคมพลังบวก Ford+ Innovator Scholarship 2023 และรางวัล Popular Vote

Kalasinpittayasan School
🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมทางสังคมพลังบวก Ford+ Innovator Scholarship 2023 และรางวัล Popular Vote
จากผลงาน ต้นแบบเครื่องตากข้าวประหยัดพลังงาน สมาชิกในทีมคือ
1. นายวชิยากรณ์ ไสวอมร นักเรียนชั้น ม.5\14 (GC)
2. นายธีรภัทร สุภัควนิช นักเรียนชั้น ม.5\14 (GC)
3. นายสรวิช เจริญธรรม นักเรียนชั้น ม.5\14 (GC)
โดยมีครูที่ปรึกษาโครงงาน คือ คุณครูชุมพล ชารีแสน
ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000