ขอแสดงความยินดีกับครูชิดชนก ป้องกัน ที่ผ่านการคัดเลือกไปอบรมเพิ่มเติม ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในโครงการอบรมครูสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย ประจำปี 2566 รุ่นที่ 2

Kalasinpittayasan School
ขอแสดงความยินดีกับครูชิดชนก ป้องกัน
ที่ผ่านการคัดเลือกไปอบรมเพิ่มเติม ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ในโครงการอบรมครูสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย ประจำปี 2566 รุ่นที่ 2
ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000