วงโปงลางกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมในงาน International Folk Festival POLKA 2023

Kalasinpittayasan School
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ฉบับที่ 59 / ปี 2566
ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000