คว้ารางวัล​ระดับนานาชาติ​ ระดับ​ 3 ดาว​ ​จาก​ GLOBE​ International Virtual Science Symposium 2023 ได้รับการสนับสนุนจาก​ NASA

Kalasinpittayasan School
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง🎉🎉
ผลงานนานาชาติ​ปี​ 2023
คว้ารางวัล​ระดับนานาชาติ​ ระดับ​ 3 ดาว​ ​จาก​ GLOBE​ International Virtual Science Symposium 2023 ได้รับการสนับสนุนจาก​ NASA
.
รายชื่อนักเรียน​คนเก่ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
1. นางสาววชิรญาณ์​ เลยะกุล
2. นางสาวศุภรดา​ กองจินดา
3. นางสาวภัสยาพร​ กัลยาสนธิ์
.
ครูที่ปรึกษา
1.นายชุมพล​ ชารีแสน
2.นางสาว​ธารทิพย​ จันทรนิมะ
ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000