รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ” ประเภททีมชาย 5 คน ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 9

Kalasinpittayasan School
นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ” ประเภททีมชาย 5 คน ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 9 ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ วัดมหาชัย(พระอารามหลวง) ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม และได้เป็นตัวแทนระดับภาคไปประกวดในระดับประเทศ
ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000