สุรจิตร โลหะมาศ

ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สรรหา ในตำแน่งลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สรรหา ในตำแน่งลูกจ้างชั่วคราว Read More »

การสอบแช่งขันทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

การสอบแช่งขันทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

รับสมัครคัดเลือก/สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

รับสมัครคัดเลือก/สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว Read More »

รับสมัครคัดเลือก/สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียด คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเรียน บุคลา …

รับสมัครคัดเลือก/สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/สรรหา ตำแหน่งพนักงานบริการ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/สรรหา ตำแหน่งพนักงานบริการ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (นักการภารโรง)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (นักการภารโรง) Read More »

รับสมัครคัดเลือก/สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (นักการภารโรง)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

รับสมัครคัดเลือก/สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (นักการภารโรง) Read More »

บันทึกข้อความแจ้งคำสั่ง กลุ่ม-งาน 142-2565

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

บันทึกข้อความแจ้งคำสั่ง กลุ่ม-งาน 142-2565 Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้ช่วยสอนภาษาจีน และ ครูผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น )

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เกี่ยวกับโรงเรียน ประวัติโรงเร …

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้ช่วยสอนภาษาจีน และ ครูผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น ) Read More »