ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมที่มีศักยภาพ เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

Kalasinpittayasan School

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมที่มีศักยภาพ เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2567

https://drive.google.com/file/d/1-aEXEhDmd_oIypl27R0Yc_d6BrOtDPwI/view?usp=sharing

ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000