ประกาศผลการสอบแข่งขันความรูู้ทางคณิตศาสตร์ (Math Test ) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครัั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2566

Kalasinpittayasan School

ประกาศผลการสอบแข่งขันความรูู้ทางคณิตศาสตร์ (Math Test )
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครัั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2566

สามารถดูรายชื่อได้ที่ ลิงค์ด้านล่าง

joXJXoY8RTcM?usp=sharing

ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000