ประกาศผลการสอบแข่งขัน Science test ปีการศึกษา 2566

Kalasinpittayasan School

ประกาศผลการสอบแข่งขัน Science test ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ลิงค์
https://drive.google.com/drive/folders/1tjo3nOC_Dv8_raG3Bv8tQ7TR4NS-9pvi?usp=sharing

ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000