ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ (Math Test) ครั้งที่ 13 และการสอบแข่งขันความรู้ “Science Test” ครั้งที่ 14

Kalasinpittayasan School
ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ (Math Test)
ครั้งที่ 13 และการสอบแข่งขันความรู้ “Science Test” ครั้งที่ 14
ปีการศึกษา 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/13W1YPefZDhWUyRnC7t9CEorCpcW…
ลิ้งค์สมัครสอบ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 https://forms.gle/V1u389Q6ZgvFSFiX9
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 https://forms.gle/Sg6bVKXXiDzd9tNa9
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 https://forms.gle/R2StaRsoAnkcGbjk9
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 https://forms.gle/DnaEn8oWz32AetUNA
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 https://forms.gle/m7NDd2fANXXoe13BA
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 https://forms.gle/hLLHSygrJj4BBkmc9
ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000