เด็กหญิงอารียา เคนวิเศษ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น พระพิฆเนศมูรติไอยรา เทพประทานพร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 จากชมรมส่งเสริมกิจกรรมการแสดงเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

Kalasinpittayasan School

เด็กหญิงอารียา เคนวิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/15 โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น พระพิฆเนศมูรติไอยรา เทพประทานพร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 จากชมรมส่งเสริมกิจกรรมการแสดงเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000