ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการเยาวชน AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 63 (พ.ศ. 2567-2568)

Kalasinpittayasan School

 

ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000