ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ

Kalasinpittayasan School
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
และเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000