ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

Kalasinpittayasan School
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ คลิกที่นี่ ===>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธุ์สอบ ม.4 2567
-ให้นักเรียนเข้าสอบคัดเลือกในวันที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 14.30 น.
#ให้นักเรียนทุกคนที่มีสิทธิ์สอบดังรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ทำการเลือกแผนการเรียนสำรองได้อีก 2 แผนการเรียน
เพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อให้เต็มจำนวนตามแผนการเรียนที่ประกาศรับต่อไป
คลิกที่นี่เพื่อเลือกแผนการเรียนสำรอง ===>>>  https://forms.gle/FSFKyUdU3bsYjZMe8
ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000