การสอบแก้ตัวกรณีพิเศษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

Kalasinpittayasan School
ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
เรื่อง การสอบแก้ตัวกรณีพิเศษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ออกแบบโดย dsite.in.th
Copyright © 2023. All rights reserved. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000